Нормативні документи

 1. Статут ПВНЗ “Буковинський університет”
 2. Структура ПВНЗ “Буковинський університет”
 3. Положення про організацію освітнього процесу
 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку
 5. Положення про коледж ПВНЗ “Буковинський університет”
 6. Положення про факультети ПВНЗ “Буковинський університет”
 7. Положення про кафедри ПВНЗ “Буковинський університет”
 8. Положення про екзаменаційну комісію у ПВНЗ “Буковинський університет”
 9. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Буковинський університет»
 10. Положення про гаранта освітньої програми у ПВНЗ «Буковинський університет»
 11. Положення про силабус навчальної дисципліни
 12. Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін
 13. Положення про Вчену раду ПВНЗ «Буковинський університет»
 14. Порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти
 15. Умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами
 16. Висновки акредитації 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» 2018р.
 17. Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 081 “Право” (ОР магістр)
 18. Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 071 “Облік і оподаткування” (ОР магістр)
 19. Освітньо-професійна програма 081 Право (магістр)
 20. Освітньо-професійна програма 081 Право (бакалавр)
 21. Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування (магістр)
 22. Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування (бакалавр)
 23. Освітньо-професійна програма 072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістр)
 24. Освітньо-професійна програма 072 Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр)
 25. Освітньо-професійна програма 122 Комп’ютерні науки (магістр)
 26. Освітньо-професійна програма 122 Комп’ютерні науки (бакалавр)
 27. Зразки дипломів
 28. Річний звіт президента університету на загальних зборах колективу 2020