Правила прийому

Правила прийому до Фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2022 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги”.

Додаток 2 : “Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО або вступних іспитів на розсуд абітурієнта у будь-яких комбінаціях) для вступників 2022 року, на основі повної загальної (профільної) середньої освіти”

Додаток 3 : “Таблиця переведення середнього бала документа про повну (базову) загальнусередню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200”.

Додаток 4 : “Порядок нарахування додаткових балів випускникам Підготовчих курсів”.

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2022 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги”.

Додаток 2 : “Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та ліцензованих обсягів для вступників 2022 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА”.

Додаток 3 : “Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та ліцензованих обсягів для вступників 2022 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (ОКР СПЕЦІАЛІСТА) і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА”.

Додаток 4 : “Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) 2022 рік вступу”.

Додаток 5 : “Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2022 році”.

Додаток 6 : “Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200”.

Додаток 7 : “Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста), обрахованого за 5-бальною шкалою (з точністю до сотих), значенням 200-бальної шкали”.

Додаток 8 : “Прaвилa пpийoму дo aспіpaнтypи Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет» на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році”.