Структура та органи управління закладу освіти

1. Президент університету

2. Перший проректор

3. Вчена рада університету

4. Навчальний відділ

5. Відділ кадрів

6. Факультет інформаційних технологій та економіки

    – кафедра обліку та оподаткування

    – кафедра фінансів

    – кафедра комп’ютерних систем та технологій

7. Юридичний факультет

    – кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

    – кафедра професійних та спеціальних правових дисциплін

    – кафедра фундаментальних юридичних дисциплін

8. Бухгалтерія

9. Приймальна комісія

10. Бібліотека

11. Служба охорони праці та цивільного захисту

12. Архів

13. Студентський комітет